UdoWeb NL

UdoWeb NL

ing G. Schuurmans Stekhoven

ENIGMAPosted by Udo Schuurmans Stekhoven Sun, February 03, 2013 08:36PM
Mijn opa's toekomst verwachting rond de eeuwwisseling, uit het boekje Opbergen (1941), een vakhandboek voor archivarissen; "... in welke richting wetenschap en techniek zich in de toekomst zullen ontwikkelen, vooral ook, omdat de techniek en de menigvuldige toepassing van tallooze technische hulpmiddelen een onuitwischbaar stempel op onze geheele nationale en internationale samenleving drukt."
{Ing. G. Schuurmans Stekhoven; Opbergen, 1941}

~"The Internet is becoming the town square for the global village of tomorrow." (Bill Gates)  • Comments(0)