UdoWeb NL

Ombudsman Rotterdam onderzoekt problemen parkeeradministratieB.L.E.P.

Posted by Udo Schuurmans Stekhoven Sun, March 03, 2013 11:17AM

De gemeentebelastingen van Rotterdam reageert niet op mijn brieven en klachten, gelukkig ben ik niet de enige.
Persbericht 28 feb 2013: HyperLink (PDF)

ing G. Schuurmans StekhovenENIGMA

Posted by Udo Schuurmans Stekhoven Sun, February 03, 2013 08:36PM

Mijn opa's toekomst verwachting rond de eeuwwisseling, uit het boekje Opbergen (1941), een vakhandboek voor archivarissen; "... in welke richting wetenschap en techniek zich in de toekomst zullen ontwikkelen, vooral ook, omdat de techniek en de menigvuldige toepassing van tallooze technische hulpmiddelen een onuitwischbaar stempel op onze geheele nationale en internationale samenleving drukt."
{Ing. G. Schuurmans Stekhoven; Opbergen, 1941}

~"The Internet is becoming the town square for the global village of tomorrow." (Bill Gates)

Blog image

tweetroot

Posted by Udo Schuurmans Stekhoven Mon, January 21, 2013 11:59PM

#iRobot #WillSmith zal dit een vergelijkbaar gevolg worden in de film als in VPRO's Tegenlicht: 4 februari 'De kapitale kracht van geluk'.